2014 Årsrapport

Special Investments

Hovedpunkter  2014

  • Årsavkasting var 10%, NOK 225 mill.
  • Annualisert avkasting siden oppstart av SI var 20 %
  • Realisasjoner, og utbytter på NOK 817 mill.
  • Nye investeringer utgjorde NOK 234 mill.

Porteføljen har levert god avkastning gjennom året, hovedsakelig som følge av utbetalinger fra kvalitetsfondene i porteføljen.

Markedet
Annenhåndsmarkedet for hedgefond har endret seg noe gjennom året. Større aktører har kommet på banen og kjøpt store porteføljer gjennom nyetablerte investeringsmandater. Kvalitetsfond har dreid i retning av mindre rabatt mens enkeltfond med eksponering mot fremvoksende markeder har av ulike årsaker fått økt rabatt.

Portefølje
Porteføljen har levert god avkastning gjennom året, hovedsakelig som følge av utbetalinger fra kvalitetsfondene i porteføljen. Videre har én enkeltinvestering hatt særdeles god exit og således dratt avkastningen for året markant opp, dog langt under gjennomsnittlig IRR så langt. Siden oppstart i august 2010 har porteføljen generert NOK 1 117 mill. i avkastning på allokert kapital NOK 1 450 mill.. Porteføljens verdi, etter overførsel av NOK 315 mill. til konsernet, var på NOK 2 252 mill. ved utgangen av året.

Organisasjonen
Porteføljeansvarlig for Special Investments sluttet i Ferd i løpet av 2014. Som en konsekvens vil fokus på nye investeringer i annenhåndsmarkedet for hedgefond reduseres fremover, og dagens portefølje vi bli fulgt opp for å maksimere verdiene som realiseres i gjenværende investeringsperiode. 

Ferd er i prosess med å ansette en ny leder for området, med mål om å gjøre andre typer investeringer som er interessante for Ferd, men som faller utenfor strategien til de øvrige områdene våre.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS