2014 Årsrapport

Invest

Hovedpunkter 2014

  • Oljefall og store valutabevegelser
  • Gode børser også i 2014
  • Ferds Invest portefølje omtrent som referanseindeks
  • Lave renter og råvarepriser holder aksjeoppgangen i live foreløpig

Marked
2014 ble nok et år med positiv avkastning på de nordiske børsene. Oppgangen var svakere enn i 2013, men de nordiske børsene steg med mellom 21 % (København) og 5 % (Oslo Børs) i lokal valuta. Målt i norske kroner ble oppgangen enda kraftigere i 2014. Det var dramatiske kursbevegelser i olje og valutamarkedene. Det var først og fremst amerikanske dollar som styrket seg vesentlig i løpet av året, mens oljeprisen falt fra en topp på rundt USD 115 til under 50 USD. Rentene nærmet seg null i de aller fleste markedene og sentralbanker fortsatte å tilføre likviditet. Miksen av billig kapital og fallende råvarepriser var nok den viktigste årsaken til at oppgangen i globale aksjemarkeder fortsatte enda et år.

Avkastning
Markedsverdien til Ferd Invest sin portefølje steg i løpet av 2014 med 13,9 %, noe som var 1,3 % mindre enn vår referanseindeks. De beste investeringene våre i 2014 var Outokumpu, Autoliv, Kone, Novo Nordisk og Opera Software. De svakeste investeringene våre finner vi i energisektoren og blant selskaper med eksponering mot Russisk økonomi. Selskaper som PGS, Nokian Tyres og Subsea 7 var de viktigste årsakene til at Ferd Invest ikke helt maket å holde følge med børsen i 2014.

Den gode langsiktige avkastningen til Ferd Invest er fortsatt intakt. De siste fem årene har porteføljen oppnådd en avkastning på 96 %. Det markedet vi sammenligner oss med har steget med 91 % i samme periode. Siden 2006 har porteføljen steget med 114 %, mens vår referanseindeks har steget med 56 %.  

Porteføljen
Ved utgangen av året hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 5,2 mrd. Investeringene er fordelt på de tre Skandinaviske børsene, i tillegg til Helsinki børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Opera, Autoliv, Kone OY,  Assa Abloy og Hexagon. Disse investeringene utgjorde ca. 40 % av porteføljen. Vår referanseindeks er MSCI Nordic Mid Cap Index.
 

alt


Organisasjonen
Det er i dag to ansatte i Ferd Invest. Vår mangeårige kollega Gaute Garshol gikk dessverre bort i mai 2014.  I løpet av høsten ble Samson Sørtveit ansatt som porteføljeforvalter. I tillegg til Samson Sørtveit bestod teamet i 2014 av Lars Christian Tvedt og Alexander Miller.  

Fremtidsutsikter
For et år siden påpekte vi at markedet ikke lengre hadde mange bekymringer, noe som gjorde oss tvilende til en sterk oppgang. 2014 ble på mange måter en fortsettelse av 2013. Vi registrerer av oppgangen nå går inn i sitt 7 år. Såkalte bullmarkeder dør sjelden av alderdom, heller av svakere inntjening og overdreven optimisme. Vi nærmer oss nok et punkt der det er fare for begge deler. Rentene er stort sett rundt null på hele kloden. Med så billig kapital er det en reel fare for at man gjør "dumme" investeringer og dermed bygger bobler. Aksjemarkedet er alltid en kandidat til å bli en boble. Vi er kommet så langt ut i syklusen at man nå må begynne å forberede seg på et tilbakeslag. Bobler vil oppstå, men det er vanskelig å si når det vil skje.  Lave renter, lavere råvarepriser og sentralbanker som pumper likviditet inn i det finansielle systemet er sannsynligvis god nok medisin til at oppgangen i aksjemarkedet fortsetter også i 2015.       

 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS