2014 Årsrapport

Capital

Hovedpunkter 2014

 • Ferd Capital økte sin eierandel i Interwell fra 34 til 58 prosent
 • Ferd Capital solgte gjenværende selskaper i venture porteføljen til Verdane Capital
 • Ferd Capital kjøpte seg opp til en eierandel på 10 prosent i børsnoterte PGS og ble med dette største eier
 • Ferd Capital gjennomførte en omfattende strategiprosess
 • Selskapene i porteføljen leverte blandede resultater da de opplevde veldig forskjellige underliggende markeder

Marked
Globalt var det makroøkonomiske klimaet relativt rolig i 2014. De europeiske markedene fortsatte sin utvikling med lav vekst mens markedet i USA viste sterkere tegn til bedring. Deler av norsk økonomi viste derimot større svakhetstegn, primært drevet av det store fallet i oljepris og dertil hørende oppbremsing i oljesektoren. Olje- og gassrelaterte næringer gjorde det derfor svakere i 2014, mens andre sektorer opplevde en mer blandet utvikling.

Ferd Capital opplevde også i 2014 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper
2014 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:  

 • 2014 har vært et utfordrende år for Aibel med et betydelig fall i aktiviteten i markedet og oljepris. Selskapet har i 2014 fokusert på økt konkurransekraft og tilpassing av kapasitet. De gjennomførte og pågående forbedringsprogrammene og tilpasningene vil gjøre Aibel i stand til å styrke sin posisjon og legge grunnlag for fremtidig vekst.
   
 • Elopaks satsning på det aseptiske markedet har hatt en positiv utvikling med kommersielt salg av aseptiske fyllemaskiner og rull-matet aseptisk kartong.
    
 • TeleComputing leverte i 2014 god vekst i alle forretningsområder, og en rekordhøy ordrebok ved inngangen til 2015 legger til rette for fortsatt økende omsetning. I Rogalands-regionen styrket selskapet seg ytterligere gjennom oppkjøpet av IT-tjenesteleverandøren Alcom.
   
 • Mestergruppen leverte veldig gode resultater i 2014. Selskapet tok gradvis større markedsandel gjennom året og oppnådde sterkere vekst enn markedet. Samtidig økte marginen gjennom effektiviseringstiltak som gjør selskapet godt posisjonert for videre forbedringer i 2015.
   
 • Interwell har hatt nok et år med betydelig organisk vekst og bedret robustheten gjennom økt tilstedeværelse og aktivitet i flere geografiske regioner. Selskapet har også hatt suksess med kontinuerlig teknologiutvikling som legger et godt grunnlag for fremtidig vekst.
   
 • Etter hardt og fokusert arbeid toppet Swix i 2014 for første gang sportsbransjens leverandørtest. Swix fortsatte også sin satsing på nett gjennom å lansere ny webside og gjennom kjøp av Skisporet.no, markedets ledende portal for prepareringsstatus av langrennsløyper.
   
 • Servi hadde i 2014 rekordhøy omsetning med NOK 892 mill. og har gjennom året investert betydelig i videre vekstinitiativer, primært via oppgradering av sylinderfabrikk på Rissa, oppkjøp av Offshore Hydraulics i Kristiansand og etablering av Servi Fluid Power i Houston.

Transaksjoner
Ferd Capital kjøpte seg opp fra 34% til 58% av aksjene i Interwell i januar, og samtlige av de aktive gründerne forble i selskapet, både som eiere og nøkkelpersoner.

Ferd Capital solgte sine eierandeler i virksomhetene Napatech A/S, Streaming Media AS, Eniram OY, CFEngine AS og Arkex Ltd til Verdane Capital VIII K/S. Salget medførte at Ferd Capital gikk ut av venturesegmentet og fikk frigjort ressurser til å fokusere på noe større investeringer fremover.

Ferd Capital kjøpte seg opp til en eierandel på 10,1% i børsnoterte PGS i desember og ble med dette største eier. Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle selskapet videre.

Organisasjon
Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 9 ansatte som alle har variert erfaring fra Ferd og fra tidligere stillinger, og som alle kan bekle ulike roller under utførelsen av prosjekter knyttet til evaluering av nyinvesteringer og i eierfasen av våre porteføljeselskaper.

Fremtidsutsikter
Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2015 og i årene etter.

Samtidig har Ferd har betydelig investeringskapasitet og vil legge stort vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter, både som "add-ons" til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS