2014 Årsrapport

Nøkkeltall

Ferd

         
Tall i NOK mill. 2014 2013 2012 2011 2010

Soliditet

         
Ferds samlede verdijusterte egenkapital 24 900 24 300 19 600 16 100 17 000
Egenkapitalandel ( % ) verdijustert 98% 100% 91% 89% 92%

Avkastning

         
Avkastning på verdijustert egenkapital (%) 3% 25% 23% - 4% 15%
           
Ferd AS selskapsregnskap 2014 2013 2012 2011  

Resultat

         
Driftsinntekter 737 5 667 3 937 -281  
Driftsresultat 584 5 490 3 740 -459  
Årsresultat  535 4 986 3 629 -380  
           

Likviditet

         
Kontanter og noterte aksjer og andeler 6 995 5 516 4 388 4 160  

 

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern

Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS